Europa musi pomagać wspólnotom chrześcijańskim

W Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze spotkanie intergrupy Wolność Religii i Przekonań. Przedstawiłam propozycje działań, jakie Unia Europejska powinna podjąć, aby wspierać i ratować wspólnoty chrześcijańskie w Syrii i Iraku.

 

Syria

 

Kiedy w 2011 r. w Syrii wybuchła wojna domowa, a terrorystyczną działalność rozpoczęło tzw. Państwo Islamskie (ISIS), pojawiło się ogromne zagrożenie dla mniejszości religijnych. Wspólnoty Chrześcijan, Jazydów, Kurdów, a także plemiona arabskie zaczęły padać ofiarą ludobójczych ataków ze strony ekstremistów muzułmańskich. Mimo tego, mniejszościom tym udało się stworzyć własną administrację z milicją, parlamentem i rządem. Pokonali ISIS i utrzymywali pokój i porządek. Teraz, wraz z agresją ze strony Turcji, dziesiątki tysięcy chrześcijańskich rodzin znów jest zagrożonych. Chrześcijanie są bardzo ważną częścią syryjskiego społeczeństwa, żyjącą na tym obszarze od wieków. Stanowią element stabilizujący i mogą pomóc w odbudowie tego zrujnowanego wojną państwa. Europa nie może stać obojętnie. Musimy pomóc tym starym wspólnotom chrześcijańskim. Europa i ONZ kierują swoją pomoc głównie do ludności muzułmańskiej, a o chrześcijanach się zapomina. Łamanie ich praw jest ignorowane. Należy wykorzystać dobre kontakty z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz chrześcijan w północno-wschodniej Syrii. Działają one na płaszczyźnie zarówno politycznej jak i humanitarnej. Mają zawsze aktualne informacje z terenu.

 

Irak

 

To kolejne wieloetniczne państwo, doświadczone wojną i wewnętrznymi konfliktami. Obecność chrześcijan w Iraku jest często pomijana, a państwo nie chroni ich w należytym stopniu.

 

Chrześcijanie należą do starożytnych społeczności w Iraku, ale wraz z dalszą radykalizacją regionu, są narażeni na przemoc na tle religijnym. Wielu z nich straciło swoje domy i żyje w dramatycznych warunkach. Europa powinna wspierać chrześcijańskie wspólnoty w Iraku wykorzystując do tego dobre kontakty z arcybiskupami w Erbilu i Kirkurze, a także z szefem Katolickiej Organizacji Charytatywnej w Bagdadzie.