Dość zabijania nienarodzonych dzieci

Moje wystąpienie podczas debaty w Strasburgu na temat priorytetów Parlamentu Europejskiego na Konferencję ONZ w sprawie statusu kobiet.