Nie dajmy się zaślepić ideologii!

Moje wystąpienie na forum ogólnym Parlamentu Europejskiego w obronie inwestycji gazowych.