Chorwację czeka trudna prezydencja

Zgodnie z harmonogramem półrocznych prezydencji, od stycznia przywództwo w Unii Europejskiej objęła Chorwacja. Zagrzeb stanął przed niełatwym zadaniem. Na okres chorwackiej prezydencji przypada, m.in., końcówka Brexitu oraz negocjacje w sprawie nowych, wieloletnich ram UE.

 

Podczas pierwszej styczniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego premier Andrej Plenkoviv przedstawił priorytety Prezydencji Chorwackiej:

 

1. Rozwijająca się Europa

 

Głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego, trwałego wzrostu gospodarczego, który uwzględnia specyfikę i potrzeby wszystkich państw członkowskich i ich regionów. Wymaga to dalszego rozwoju polityk, które tworzą lepsze warunki pracy i życia oraz przyczyniają się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.

 

W zwiększaniu konkurencyjności Unii duża rolę odgrywają: pogłębienie jednolitego rynku, wspieranie cyfryzacji, inwestowanie w innowacje i badania, kształcenie przez całe życie, a także rozwijanie umiejętności dostosowanych do przyszłych miejsc pracy.

 

Dlatego tak ważny jest rozwój rynku pracy dostosowanego do rewolucji cyfrowej, nowych globalnych wyzwań i zmian demograficznych.

 

Zasadą przewodnią zawsze musi być poprawa jakości życia wszystkich obywateli UE, ale także określenie stymulujących środków demograficznych, które pozwolą zbudować bardziej dynamiczne społeczeństwo.

 

2. Łączenie z Europą

 

Wzrost i rozwój UE zależy w dużej mierze od gospodarki oraz pełnego wykorzystania jej infrastruktury i zasobów ludzkich. Łączność jest jednym z najważniejszych warunków koniecznych do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej między państwami członkowskimi. Dlatego Chorwacja zdecydowanie opowiada się za dalszym rozwojem infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej. Prezydencja położy także nacisk na zbliżenie obywateli poprzez edukację, kulturę i sport.

 

3. Europa, która chroni

 

Tylko bezpieczna Europa może zapewnić pokój swoim obywatelom. Niezwykle ważna jest skuteczna ochrona granic zewnętrznych UE, a także zwiększona odporność na zagrożenia zewnętrzne oraz zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne. Także osiągnięcie kompleksowego rozwiązania dla skutecznej polityki migracyjnej i azylowej jest celem prezydencji. Chorwacja będzie się koncentrować na dalszym rozwoju Unii jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w oparciu o wspólne wartości, demokrację i praworządność. Przyjęcie nowych wytycznych strategicznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości będzie jednym z priorytetów. Prezydencja chorwacka będzie dążyć do kompleksowego podejścia do ochrony i promowania praworządności, wzmacniając jednocześnie dialog i jedność państw członkowskich.

 

4. Wpływowa Europa

 

Żadne państwo członkowskie UE nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła międzynarodowym wyzwaniom. Jedność UE jest największą siłą. Europa powinna mówić jednym głosem, potwierdzając swoją globalną rolę w dzisiejszym świecie. Ważne jest utrzymanie dialogu z USA oraz utrzymanie stosunków z Chinami, Rosją, Indiami i Japonią ze wzajemnym poszanowaniem.

 

W wielu obszarach polityki UE ma zdolność do osiągania kompromisów i rozwiązywania kryzysów. Napięcia na Bliskim Wschodzie wymagają aktywnego zaangażowania oraz silnego przywództwa.

 

UE ponosi także odpowiedzialność wobec Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

 

Podczas prezydencji chorwackiej odbędzie się również szczyt Partnerstwa Wschodniego.

 

UE stoi przed wieloma wyzwaniami. Rosną oczekiwania naszych obywateli. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy promować równość, włączenie społeczne i solidarność, wzmacniając jednocześnie demokrację europejską jako naszą podstawową wartość na scenie światowej.