Europejski Oscar dla Królowej Luizy

Sztolnia Królowa Luiza jako jedyny obiekt z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Polsce i Europie została wyróżniona Nagrodą Dziedzictwa Narodowego i tym samym znalazła się wśród 25 laureatów Nagród Europa Nostra 2019 – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nagroda ta zwana europejskim Oscarem dziedzictwa kulturowego jest ogromnym wyróżnieniem dla tego wyjątkowego obiektu.

 

Laureaci zostali wyłonieni przez Komisję Europejską i wiodącą sieć zajmującą się dziedzictwem europejskim – Europa Nostra. Wyróżnienie przyznano za nakład pracy, jaki włożono w udostępnienie odwiedzającym Sztolni Królowa Luiza i zrealizowanie projektu rewitalizacji rozpoczętego w 2009 roku, którego celem było zachowanie górniczego dziedzictwa regionu poprzez adaptację i rewitalizację kompleksu na potrzeby kulturalne, edukacyjne i turystyczne. Projekt realizowany w wyrobiskach kopalni, która swoje przemysłowe życie zaczęła w roku 1871, był jednym z największych wyzwań postawionych przed Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jeszcze nikt, nigdy, nie prowadził prac górniczych, budowlanych i aranżacyjnych oraz konserwatorskich, na tak dużą skalę, ale też w tak starym i specyficznym obiekcie.