Klimat dla górnictwa

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja Górnictwo 2019. Debatowano, m.in. o neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Jest to problem z jakim musi się zmierzyć Polska i który podejmuję na forum Komisji Przemysłu, Badań i Energii.

 

W konferencji uczestniczył Adam Gawęda, wiceminister Aktywów Państwowych. Podczas debaty zmierzono się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed branżą, krajem i regionem. Próba odpowiedzi na ważne dla Śląska pytania o jego przyszłość i kierunki jakie powinien obrać. Czy powstające z węgla nanorurki, grafen są dobrym kierunkiem specjalizacji przyszłości branży? Czy zgazowanie węgla będzie remedium na problemy energetyczne? Jak poprawić wydajność energetyczną spółek węglowych? Jak przekonują eksperci węgiel w przewidywalnej dłuższej perspektywie czasowej nie zostanie wyeliminowany z globalnego miksu energetycznego i długo jeszcze pozostanie składnikiem systemów generacji energii na świecie. Z Polskiego punktu widzenia to paliwo zabezpieczające naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne.