Blokowanie unijnych inwestycji gazowych wpisuje się w rosyjskie plany wobec Europy.

Wystąpienie podczas posiedzenia unijnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.