„Trzy krople krwi” pod moim patronatem

W Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda w Polskim Radiu Katowice odbył się spektakl „Trzy krople krwi”, poświęcony bohaterom Powstań Śląskich, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia tamtych wydarzeń. Twórcą libretta jest Jan Drechsler, natomiast realizatorem i producentem Marek Klementowski.

 

Utworem zatytułowanym „Trzy krople krwi” twórcy, realizatorzy i wykonawcy pragną złożyć hołd bohaterom i ofiarom powstań śląskich. Spektakl jest wydarzeniem o charakterze muzyczno – teatralnym, gdzie słowo recytowane połączone z songami ilustrowane jest występem grup rekonstrukcyjnych oraz stosowną scenografią multimedialną.

 

Impulsem do tworzenia i przygotowywania realizacji utworu stał się fakt poświęcenia roku 2019 przez Sejm RP pamięci powstań śląskich. Istotą utworu scenicznego jest ukazanie trzech krwawych tragedii społecznych na Górnym Śląsku na początku XX wieku, kiedy to w atmosferze niepokojów politycznych po I wojnie światowej Rzeczpospolita Polska kształtowała swój kształt narodowy i geopolityczny po długich latach zaborów.

 

Trudno ukryć fakt, że tematyka jest tak obszerna, że mogłaby być kanwą do wielu utworów z wszystkich gatunków literackich i scenicznych. Twórcy chcą w krótki, sfabularyzowany sposób przekazać przyczyny i skutki niezadowolenia ludu śląskiego. Bohaterami utworu są nie tylko główne postacie z ówczesnego świata polityki, lecz prości ludzie, którzy pod wpływem zaistniałych konfliktów muszą kłaść swoje życie na wadze wolności. Ze spokojnych pracowników przemieniają się w wojowników o spokój w domu, w rodzinie, w Ojczyźnie. Akcja przepojona jest pierwiastkami rdzennej kultury śląskiej, motywami folkloru w formie słownej, muzycznej i tanecznej. Całość akcji spowita zostanie atmosferą liryczną, nieco baśniową.

 

Stylistyka muzyki zawartej w spektaklu „Trzy krople krwi” obejmuje dość obszerną sferę melodyki wpisaną w  pejzaż artystyczny Śląska. Sięgamy także po elementy muzyki klasycznej. Tego typu  rozwiązania gwarantują zawsze dotarcie do szerokiego spektrum odbiorców, z młodzieżą włącznie. Songi są napisane ze szczególną dbałością o melodię, tak by pozostały w świadomości widzów. Jednocześnie teksty pozostają czytelne z pełnym przekazem ich treści. Poszczególne pieśni przedzielone są interludiami  muzycznymi i słownymi. Całość składa się z 14 części.

 

Artyści zaproszeni do uczestnictwa w tym dziele to doświadczeni i cenieni na Śląsku artyści, na  co dzień współpracujący z Teatrami oraz Akademią Muzyczną w Katowicach, pedagodzy szkół muzycznych.