Otwarcie nowych inwestycji JSW S.A. kopalni węgla koksującego KWK „Bzie – Dębina” w Jastrzębiu-Zdrój i Elektrociepłowni „Koks” w Radlinie