Polska

Śląski Ład

Trzy duże spółki z udziałem Skarbu Państwa podpisały porozumienie w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim. To ważny krok w realizacji rządowego Programu dla Śląska. Konferencji, podczas której podpisano ten ważny dokument, towarzyszyło hasło: Śląski Ład.

Więcej

17 stycznia 2020

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram