Jestem aktualnie Posłem do Parlamentu Europejskiego, byłam Posłem na Sejm RP – Przewodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej (do 28 maja 2019 r.), ekspertem ds. funduszy europejskich, samorządowcem i pedagogiem. Wraz z mężem Januszem oraz dziećmi Julią i Maksymilianem mieszkam w Kobiórze – samym sercu Puszczy Pszczyńskiej.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe dotyczące zarządzania, przedsiębiorczości i funduszy europejskich w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Biegle posługuję się językiem niemieckim, znam również francuski, w mniejszym stopniu angielski i rosyjski.

Urodziłam się w Mikołowie. Wyrastałam w rodzinie, gdzie religia katolicka była i jest wyznacznikiem moralności, a wartościami są: rodzina, ojczyzna, wzajemna życzliwość i ciężka praca. Szacunek dla tradycji i dbanie o dobro wspólnoty towarzyszyło mi od dziecka. Należałam do Ruchu Światło Życie, następnie do Oazy Rodzin. Działałam w środowiskach katolickich, co miało wpływ na podjęcie studiów na KUL.
Wychowałam się także w śląskiej tradycji powstańczej. Podczas uroczystości rodzinnych zawsze muzykowaliśmy śpiewając powstańcze pieśni, śląskie pieśni ludowe. W rodzinie mieliśmy tzw. „korfanciorzy” – Walenty Cieślik, powstaniec, poseł na Sejm Polski (1922 – 1927) i Śląski w okresie międzywojennym. Drugą wybitną postacią, o której snuł opowieści mój ojciec był ks. Alojzy Lazar, brat mojego dziadka. Jak często wspomina także ks. Arcybiskup Damian Zimoń pochodzący z Niedobczyc, gdy w okresie międzywojennym Ks. Lazar był proboszczem w Niedobczycach koło Rybnika, wszczepiał polskość w młodych ludzi organizując wyjazdy do Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, zakładając Towarzystwa Śpiewacze, miał ogromną kolekcje motyli i pasje fotografowania wszystkich wydarzeń rodzinnych i patriotycznych. Zachowały się też zdjęcia z pierwszych dni września 1939 roku z walk obronnych w okolicach Wyr i Łazisk, gdzie schronił się Ks. Alojzy przed Niemcami. Albumy, które pozostawił są pieczołowicie przechowywane w rodzinnym „skarbcu”. Dziś w Katowicach znajduje się ulica ks. Alojzego Lazara. Pracę zawodową rozpoczęłam jako nauczyciel, zajmowałam się kulturą regionu m.in. opracowując i organizując cieszący się dużą popularnością Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”. W 1997 roku zostałam dyrektorem liceum w Katowicach, a następnie konsultantem ds. edukacji regionalnej w placówce doskonalenia nauczycieli. W 1998 roku zostałam wybrana do Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie zapoczątkowałam wiele ważnych projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Od 2001r. jestem związana z ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość. W 2002 r. zostałam wybrana do Rady Powiatu Pszczyńskiego. Będąc samorządowcem zauważyłam, jak ogromną rolę odegrają w przyszłości kwestie związane z funduszami Unii Europejskiej. W konsekwencji postanowiłam odbyć studia specjalistyczne w tej dziedzinie. Jako jedna z trzech osób w województwie śląskim uzyskałam akredytację trenera w zakresie funduszy europejskich przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w RP i PARP.

Wiele satysfakcji dała mi praca wiceprezesa ds. szkolenia i projektów europejskich firmy doradczej. Jako ekspert byłam zaangażowana w wiele projektów związanych z pozyskiwaniem
i wykorzystywaniem środków unijnych. Jestem autorką wielu z nich, szczególnym uznaniem cieszył się program „Sportowcy na rynku pracy”. W 2003 roku rozpoczęłam współpracę z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowałam do wdrażania funduszy strukturalnych ponad 1200 instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w całej Polsce. To doświadczenie wykorzystałam w Sejmie w procesie legislacyjnym przygotowując wspólnie z Minister Rozwoju Regionalnego Grażyną Gęsicką akty prawne do wdrażania funduszy europejskich na lata 2007 – 2013.

W 2005 zostałam Posłem na Sejm RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. W dwa lata później powtórzyłam swój sukces, uzyskując prawie 15 tysięcy głosów w okręgu rybnickim. Kandydowałam także do Parlamentu Europejskiego uzyskując ok. 46 tysięcy głosów. W roku 2011 zostałam ponownie wybrana z okręgu rybnickiego uzyskując 12 833 głosy. W 2014 roku zostałam wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu ponad 11 tysiącami głosów, w tym roku również kandydowałam do Parlamentu Europejskiego (uzyskując 25 200 głosów). Mandat poselski z okręgu rybnickiego otrzymałam również w roku 2015 i otrzymując 43 648 głosów. Jako parlamentarzystka zajmuję się kwestiami dotyczącymi funduszy europejskich i polityki regionalnej, samorządności oraz górnictwa i rodziny. W 2010 roku przygotowywałam program samorządowy PiS „Przedsiębiorczość i Samorządność” , a także program ochrony przeciwpowodziowej. W Sejmie RP pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pracuję też w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po wyborach samorządowych w 2010 roku rozpoczęła działalność Akademia Samorządności, w której jestem prezesem. W maju 2019 r. ponownie kandydowałam do Parlamentu Europejskiego, uzyskałam mandat otrzymując 68 198 głosów mieszkańców województwa śląskiego.

W trakcie pracy parlamentarnej zajmowałam się polityką rozwoju, funduszami europejskimi, aby wcielać w polską rzeczywistość idee rozwoju zrównoważonego, opartego na niezrelatywizowanych wartościach i prawie do godności każdego człowieka, idee Polski Solidarnej, w której każdy region ma prawo do rozwoju, zarówno Śląsk jak i inne regiony. Ważne dla mnie są także sprawy samorządności oraz wsparcie dla rodzimej, polskiej przedsiębiorczości, polskich przemysłów, polskich marek, które generują zasobność państwa i Polaków. Obecnie angażuję się również w działania Grupy Wyszehradzkiej, przygotowania Międzynarodowej Drogi Wodnej Odra-Dunaj. W Unii Europejskiej zabiegam o polskie górnictwo, blokadę Nord Stream II, reindustralizację i tworzenie miejsc pracy w sektorze produkcji.

Moja praca i zaangażowanie na rzecz województwa śląskiego i miast regionu zostały zauważone. Dziennik Polska, Europa, Świat uznał mnie za najbardziej wpływową kobietę wśród śląskich parlamentarzystek Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Dziennik Zachodni – Polska The Times zaliczył mnie do 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego 2009 roku. Jestem Honorowym Łaziszczaninem oraz Mikołowianinem Roku.
Jak każdy mam swoje hobby. Kocham taniec oraz muzykę jazzową i klasyczną. Można mnie spotkać na meczach siatkówki. Lubię pływać, gotować śląskie przysmaki. W wolnych chwilach spaceruję z rodziną po lesie. Po prostu jestem sobą.