Moim zdaniem

Europa musi pomagać wspólnotom chrześcijańskim

W Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze spotkanie intergrupy Wolność Religii i Przekonań. Przedstawiłam propozycje działań, jakie Unia Europejska powinna podjąć, aby wspierać i ratować wspólnoty chrześcijańskie w Syrii i Iraku.

Więcej

13 lutego 2020

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram