Moim zdaniem

Unia Europejska musi wrócić do ideowych korzeni

Polityka Unii Europejskiej daleko odeszła od założycielskich fundamentów, czyli jedności rozumianej jako wspólnota narodów. Receptą na te kryzys tożsamości jest powrót do źródeł, do myśli Roberta Schumana.

Więcej

29 listopada 2019

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram