Reklama

Spotkanie opłatkowe Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Spotkanie opłatkowe Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 15 grudzień 2016 r w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

15541053 659812357532684_184727473937862045_o15440475 659812190866034_554675923769007161_o

15577958 659812230866030_5145505544470091742_o15419530 659812160866037_1427498621174066830_o

15540862 659813110865942_6510520189086176163_o15392783 659812467532673_6178157718158852271_o

15540943 659812814199305_517422187530890600_o15493375 659812640865989_1839706339023303261_o

15578360 659812050866048_1744558474465458393_o15591495 659812127532707_951327753115291313_o

15585245 659812920865961_4460526013766457223_o

 

Spotkanie opłatkowe Parlamentarzystów w Sejmie

W dniu 15 grudnia 2016 r. kolęda „Wśród nocnej ciszy” w wykonaniu zespołu „Mazowsze” rozpoczęła spotkanie opłatkowe w Sejmie RP. Wzięli w nim udział: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, członkowie Prezydiów obu Izb, Kardynał Kazimierz Nycz, Parlamentarzyści i pracownicy Kancelarii Sejmu.

15591023 1818562435090947_1281322650192114454_o

Opłatki pobłogosławił kardynał Kazimierz Nycz. Podziękował też posłom i senatorom za parlamentarne prace związane z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, wizytą papieża Franciszka w Polsce i organizacją Światowych Dni Młodzieży, a także za uchwałę podjętą przez Sejm 15 listopada br. z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej.

Jak co roku uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy śpiewie kolęd.

15439803 1818562371757620_6258434378000872115_n15578582 1818562375090953_4452222643737150162_n

15590264 1818562445090946_3017228081498293215_n15541343 1818562498424274_7628300231067426172_n

15439955 1818562578424266_1215958247312926378_n15442295 1818562601757597_4032889072654630526_n

 

KOMISJA EUROPEJSKA CHCE LIKWIDACJI ELEKTROWNI WĘGLOWYCH! NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY!

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. powołała Podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. W pracach podkomisji będzie uczestniczyło 13 posłów. Przewodniczącą podkomisji została poseł Izabela Kloc – Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Pierwsze posiedzenie podkomisji zaplanowane zostało na 11 stycznia 2017 roku.

Powołanie podkomisji, związane jest z ogłoszeniem przez Komisję Europejską w dniu 30 listopada 2016 roku, nowego pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Nowe rozwiązania, zdaniem Komisji Europejskiej, mają na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia obraz globalnej energetyki. Priorytetami pakietu dotyczącego rozwoju rynku energii w Europie są: efektywność energetyczna, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów. Tak dużego pakietu legislacyjnego w zakresie energii Komisja Europejska nie opublikowała od 8 lat.

W zaproponowanym przez KE nowym pakiecie dokumentów, zaniepokojenie budzą projektowane przepisy, które w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu. Zauważyć można bezpośrednią dyskryminację instalacji węglowych, która nie uwzględnia systematycznego wzrostu ich efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych. Zastrzeżenia budzi również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji.

Dla Polski bardzo ważny jest rynek mocy, w ten sposób chcemy zapewnić, opierając się na własnych zasobach węglowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Rynek mocy ma wspomóc zaplanowany na najbliższe lata proces realizacji potężnych inwestycji, które mają doprowadzić do zastąpienia przestarzałych bloków węglowych. Tymczasem nowe propozycje KE praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie wsparcia dla elektrowni węglowych. Przyjęcie przez Polskę proponowanego progu zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. oznaczałaby możliwość utworzenia rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej, by wspierać działania rządu, planuje ścisłą współpracę międzyparlamentarną z właściwymi komisjami parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz dialog z instytucjami unijnymi w celu eliminowania niekorzystnych dla Polski zapisów zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym.

Przewodnicząca Komisji
Izabela Kloc

15418452 659341590913094_132818628944570289_o15585214 659341627579757_2595923052904764255_o

 

DOBRE RELACJE W RAMACH PRACY PARLAMENTARNEJ GRUPY POLSKO - CHIŃSKIEJ!

Coraz bardziej aktywna współpraca polsko - chińska! Spotkania w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w dniach 6 i 13 grudzień 2016 r Ważne rozmowy podczas roboczego lunchu z udziałem Ambasadora Xu Jian i Wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego! Dobre relacje w ramach pracy parlamentarnej grupy polsko - chińskiej!

15289183 1818154908465033_5863039325923914842_o15578252 1818154901798367_591560549692030517_o

15578131 1818154911798366_7517257986128432726_o4

 

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

We wtorek 13 grudnia 2016 r. zapraszamy na obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Spotkajmy się o godz. 18:00 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Zabierzcie ze sobą biało-czerwoną flagę!

15304146 10153839588682132_74646515493495327_o

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook