Reklama

Program Infrastruktura i Środowisko na terenie Polski

Jako Przewodnicząca Komisji ds. UE Sejmu RP gratuluję miastom wygranej w wyścigu do funduszy europejskich i liczę na szybką realizację inwestydji drogowych!
Kolejne 4 miasta podpisały umowy o dofinansowanie z UE inwestycji drogowych. Blisko 217 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymają Gorzów Wielkopolski, Nowy Sącz, Sosnowiec oraz Toruń.

Gorzów Wielkopolski przebuduje 3,5 km drogi krajowej nr 22 (ul. Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego). Chodzi o wschodni odcinek DK 22 w granicach miasta, który łączy Gorzów z drogą ekspresową S3. Po zakończeniu inwestycji cały odcinek będzie drogą dwujezdniową. Inwestycja zostanie zakończona w styczniu 2020 r. Wartość inwestycji to prawie 58 mln zł, a dofinansowanie unijne niemal 50 mln.

Inwestycja Nowego Sącza prowadzona będzie wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Dunajec oraz rozbudowę DK 28. Zaplanowano też modernizację istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska oraz budowę drogi rowerowej. Termin zakończenia inwestycji to styczeń 2019 r. Jej wartość wynosi prawie 91 mln zł, a dofinansowanie unijne ponad 77 mln zł.

Z kolei Sosnowiec przebuduje obecnie jednopoziomowe skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z ul. Długosza na węzeł dwupoziomowy. Powstanie 1,3 km drogi. Inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji DK 94 w Sosnowcu. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej miasta – droga krajowa nr 94 łączy Sosnowiec ze wschodnią częścią województwa śląskiego i dalej z Małopolską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną. Wartość projektu to prawie 89 mln zł, a dofinansowania unijnego blisko 74 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na styczeń 2021 r.

Toruń zmodernizuje ul. Łódzką na odcinku od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej w ciągu drogi krajowej nr 91 (wylot w kierunku Łodzi). Wybudowane i przebudowane zostanie w sumie prawie 3 km tej ulicy. Inwestycja usprawni układ komunikacyjny w lewobrzeżnej części Torunia i ułatwi dojazd m.in. do drogi ekspresowej S10 i autostrady A1. Całkowity koszt projektu to blisko 20 mln zł. UE dołoży 16,5 mln zł. W wyniku oszczędności przetargowych zmniejszyła się wartość inwestycji. Pierwotnie zakładano, że inwestycja będzie kosztować blisko 38 mln zł, a dotacja unijna wyniesie 32 mln. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2018 r.

Łączna wartość inwestycji ww. miast to ponad 257 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 217 mln zł.

Umowy o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg z działania 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko podpisało już 14 miast. Wartość wsparcia UE w tych umowach to w sumie ponad 1 mld zł - poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik. Oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Sosnowca i Torunia umowy podpisały dotychczas Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice, Kraków, Leszno, Łomża, Rybnik, Tarnów, Tychy i Zamość.

Wiceminister przypomniał, że dzięki podjętej kilka dni temu decyzji możliwe było przyznanie wyższego dofinansowania dla inwestycji Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Sosnowca i Torunia. Dofinansowanie wzrosło z 27 do 85 proc. wartości tzw. wydatków kwalifikowanych. - Mogliśmy to zrobić dzięki oszczędnościom przetargowym w zakontraktowanych już projektach w działaniu 4.2, a także przesunięciom środków w Programie Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister.

17097312 169869300186872_5539188318214444862_o17038584 169869306853538_8279292473712277449_o

17038589 169869303520205_9012970605908700003_o17017022 169869526853516_6475126813726571305_o

 

Projekty drogowe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w Tychach

W dniu 28 lutego br. Poseł na Sejm RP Izabela kloc Przewodnicząca Komisji ds. UE brała udział w ważnym wydarzeniu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, wraz Ministrem Sportu Witoldem Bańką, Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem oraz Prezydentem Tychów Andrzejem Dziubą.  Odbyło się podpisanie kolejnej umowy na realizację dużych projektów drogowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ! Warta ponad 200 mln zł inwestycja to budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach! Wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętą przez Rząd RP. Po sąsiedzku Pani Poseł Izabela Kloc osobiście gratuluje Tychom!

16991655 167537667086702_6489343593019604180_o

16904681 167537723753363_2121232839660465376_o

17017076 167537627086706_2837094587708311415_o17017160 167537623753373_7870715318770799342_o

 

Konferencja na temat sytuacji demograficznej woj. śląskiego

Poseł na Sejm RP Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Izabela Kloc uczestniczyła w konferencji „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, która odbyła się 27 lutego 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Konferencję zorganizowała Rządowa Rada Ludnościowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz we współpracy z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz Urzędem Statystycznym w Katowicach. Honorowy Patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.
Poseł Izabela Kloc wzięła udział w debacie panelowej nt. Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa śląskiego. W debacie uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego oraz samorządu terytorialnego.

***
PROGRAM KONFERENCJI:

I.SESJA: SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Moderator: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej
Sytuacja demograficzna województwa śląskiego – stan obecny i perspektywy
Aurelia Hetmańska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach
Specyfika sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski
Prof. dr hab. Jerzy Runge, Uniwersytet Śląski
Ruch naturalny ludności w województwie śląskim
Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Procesy starzenia się ludności województwa śląskiego
Dr hab. Anna Runge, Uniwersytet Śląski
Prognoza demograficzna województwa śląskiego do roku 2050
Małgorzata Waligórska, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS

DEBATA WYZWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOBEC SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Moderator: Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Paneliści:
Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski
Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego
Izabela Kloc, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej
Jacek Krywult, Prezydent m. Bielska-Białej, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent m. Zabrza i przewodnicząca GZM
Paweł Macha, Burmistrz m. Kuźnia Raciborska
Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice
Tadeusz Piętka, wójt gminy Ujsoły
Prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rządowa Rada Ludnościowa
Prof. dr hab. Jerzy Runge, Uniwersytet Śląski
Dr Maria Zrałek, Prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

II. SESJA: SYTUACJA RODZIN, MIGRACJE LUDNOŚCI A RYNEK PRACY

16998224 167081253799010_8168435369022816516_n116998020 167081243799011_4404006293972201981_n

16998186 167081267132342_1854789990977455082_n16998989 167081290465673_7749288445236102186_n

16864443 167081297132339_1411927398722914280_n16865032 167081300465672_6903680827181394572_n

16996238 167081340465668_4829210920254834609_n

 

Sejm RP podjãł uchwałę w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Sejm RP podjãł uchwałę w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Pięć lat temu jako parlamentarzyści - wychowankowie RŚŻ odsłoniliśmy tablicę w Archikatedrze Katowickiej upamiętniającą życie i dokonania Ks. Blachnickiego. W Sejmie jest wielu wychowanków Ruchu Światło - Życie. Z mojej inicjatywy również pięć lat temu powstał Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Ruchu Światło Życie. Dziękuję Robertowi Telusowi za aktywność w prowadzeniu tego Zespołu! Idee Ks. F. Blachnickiego są ciągle żywe wśród nas!

16807111 164884894018646_624991015152848815_n

 

Dyplomacja Parlamentarna

Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP Izabela Kloc konstytuuje Grupy Parlamentarne: Polsko - Kolumbijskã, Polsko - Peruwiańskã i Polsko - Argentyńskã. Dyplomacja parlamentarna to ważny element polskiej polityki zagranicznej.

 16904981 164230027417466_8940789618009100436_o116819380 164230024084133_1720805241296367177_o

16797204 164230037417465_2886773492374464393_o

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook