Reklama

Spotkanie delegacji Komisji ds. Unii Europejskiej Polski i Litwy

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI DO SPRAW EUROPEJSKICH PARLAMENTU LITWY 3-4 kwietnia 2017 r., WARSZAWA

Obok spraw energetycznych, przyszłości Unii Europejskiej oraz infrastruktury kolejowo - drogowej podjęliśmy trudny temat sytuacji mniejszości polskiej na Litwie! Spotkanie delegacji Komisji ds. Unii Europejskiej Polski i Litwy ma przynieść obustronne korzyści w najważniejszych sprawach dla naszych krajów: dla Polski to sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej o eliminacji instalacji węglowych z rynku mocy i mixu energetycznego, dla Litwy to desynchronizacja połączeń elektroenergetycznych z Rosją i wejście w europejski system zaopatrzenia w energię. Warunkiem kolejnych dwustronnych spotkań jest normalizacja sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.

17493031 190239538149848_285859513638551359_o17621948 190239518149850_4741200409756329234_o

17807334 190239778149824_1947208482702460805_o17758487 190239954816473_5574742578136979550_o

 

Polska delegacja Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP w Berlinie

Dyplomacja parlamentarna staje się ważnym elementem prowadzenia polityki na forum UE! Wczoraj przewodniczyłam polskiej delegacji Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP podczas wizyty w Berlinie. Nasze rozmowy z odpowiednikami niemieckimi z Guntherem Krichbaumem, Przewodniczącym Komisji ds. UE Bundestagu na czele nie były łatwe. Takie tematy jak Nord Stream II, Rosja - Ukraina, polityka energetyczna UE, przyszłość UE, zmiany w traktatach UE, rola parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w UE czy Brexit i jego skutki dla Polski i Niemiec budziły emocje, ale wymiana stanowisk była szczera i otwarta! Wydaje mi się, że Niemcy nie spodziewali się takich stanowczych głosów ze strony Polski. Nie było poklepywania, tylko jasne artykułowanie wzajemnych oczekiwań! Szczerość za szczerość! Argumenty, konkrety i ostatecznie zbliżenie stanowisk np. w sprawie unijnego pakietu zimowego dla energetyki, którego rozwiązania uderzą w polski węgiel, dają nadzieję na partnerskie traktowanie! Odwiedziliśmy również Polską Ambasadę w Niemczech. Ciekawa dyskusja o naszej koncecji dotyczącej zmian w traktatach unijnych z prof. Andrzejem Przyłębskim, naszym Ambasadorem oraz prof. Zbigniewem Czachórem uświadomiła nam, że konieczna jest w Polsce szeroka debata na temat kierunków zmian! Dziś już w Europie, w obliczu wielu kryzysów można poważnie inicjować i rozmawiać o otwarciu się na partycypację parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w UE, a tym samym o możliwych zmianach w zarządzaniu UE.

17758377 187960688377733_5897773190063106531_o17758347 187960675044401_4941569164649250099_o

17632223 187960721711063_2460899799002490611_o17492710 187960841711051_1793896575163263848_o

 

Pracowity dzień

29 marca 2017 r gospodarska wizyta Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w Pszowie! Udało mi się dojechać, choć na chwilę! Krótka wizyta u Matki Boskiej Uśmiechniętej - Matki Pojednania! Potem spotkanie w Izbie Pamięci Narodowej przy Szkole Podstawowej nr 1 z Panią Burmistrz Katarzyną Sawicką - Mucha, dyrekcją i nauczycielami Skoły a także krewnymi kombatantów z II wojny światowej i Powstań Śląskich oraz reprezentacją społeczności szkolnej! W spotkaniu uczestniczył również Poseł Czesław Sobierajski!
A teraz już w pendolino w drodze do Warszawy na spotkanie z Milanem Brglez, Przewodniczącym Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii. Rozmowy o przyszłości Europy i roli parlamentów narodowych.

17458153 186447191862416_3136324778029482244_n17635216 186447218529080_8429819028785663328_o

17632013 186448831862252_2103907985189554981_o17621825 186448828528919_1280639489381560927_o1

 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wręczył nominacje koordynatorom do wyborów samorządowych

24 marca 2017 r. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wręczył nominacje koordynatorom do wyborów samorządowych na poziomie okręgów! Nasza ŚLĄSKA DRUŻYNA gotowa do boju!

17504683 183556435484825_6572288787411309205_o

 

38. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Ten tydzień sejmowy zdominowany został przez sprawy europejskie! Walczymy o jedną, ale lepszą Unię Europejską! Dwie prędkości szkodzą UE w relacjach globalnych i dzielą państwa na lepsze i gorsze! Siła UE tkwi w jedności i skali - mówiłam w moich wystąpieniach sejmowych.

17358638 183296585510810_7648578555711068586_o

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej przedstawiła podczas obrad 38. posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 marca 2017 r. sprawozdanie Komisji ds. Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej, z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich oświadczenie w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Transmisja iTV Sejm (wypowiedzi od godz. 15.36 do godz. 15.44) Poniżej link:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=BACAAF0B994A5F01C12580EA0029E1B4#

wystpienie1wystpienie2

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook