Reklama

Wystąpienie w TV Republika

W dniu 14 marca 2017 r  Poseł na Sejm RP Izabela Kloc wystąpiła w Telewizji Republika.

Chcemy być w Unii Europejskiej respektującej zasady subsydiarności i solidarności w myśl hasła:

"wolni z wolnymi i równi z równymi!" Polecamy rozmowę w TV Republika!

Poniżej link:

http://telewizjarepublika.pl/wideo/nie-dla-unii-dwoch-predkosci-r-gromadzki-j-kloc-i-b-chrobak,4874.html

telewizjarepublika

 

Wizyta Valdis Dombrovskis Komisarza ds. euro i rynków finansowych

Polska gospodarka rozwija się w dobrym tempie. Oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie około 3 proc. PKB w 2017 i 2018 roku; widzimy pozytywne tendencje w polskiej gospodarce, które należy utrzymać - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej, komisarz ds. euro i rynków finansowych Valdis Dombrovskis podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. UE.

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej podjęła też temat polityki energetycznej UE uderzającej w polski węgiel! Wyraził wolę pomocy i wsparcia w negocjacjach Polski z Komisarzami UE ds. energii! Trzymamy za słowo!

***

17159104 174521686388300_3552299283932430398_o

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej /SUE/, Finansów Publicznych /FPB/ oraz Gospodarki i Rozwoju /GOR/wysłuchały informacji przedstawionej przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych – Valdisa Dombrovskisa na temat sprawozdania krajowego 2017 r. w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu, a także planu pracy Komisji Europejskiej z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych.

Komisarz – Valdis Dombrovskis, omówił pięć scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej, odwołując się do zaprezentowanej w ubiegłym tygodniu na forum europejskim przez przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jean-Claude Junckera, Białej Księgi w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Głównym celem dla Unii Europejskiej pozostaje konwergencja – jednakże jej postęp został zahamowany w ostatnich czasach. Komisarz zapewnił, że sytuacja stagnacji nie dotyczy Polski. Komisarz przekazał, że na podstawie danych ekonomicznych, które są monitorowane zgodnie z semestrem europejskim, aktualne perspektywy gospodarcze dla Europy są dobre, trwa ożywienie gospodarcze, choć wzrosły czynniki niepewności, tj. Brexit czy przyszłe działania nowej administracji w Stanach Zjednoczonych. Państwa UE wróciły na ścieżkę wzrostu, a bezrobocie w Europie jest najniższe od czasów kryzysu.

W celu utrzymania trendu wzrostowego w gospodarce Komisja Europejska określiła trzy priorytety polityczne dla Europy: nadanie impulsu inwestycjom, wprowadzenie reform strukturalnych, które mają wesprzeć konkurencyjność gospodarek państw członkowskich oraz prowadzenie przez państwa członkowskie odpowiedzialnych polityk fiskalnych.
Odnosząc się do kwestii rozwoju inwestycji, jego zdaniem działania UE muszą być nakierunkowane na powrót do poziomu inwestycji sprzed kryzysu. Realizacji tego zadania służyć ma m.in. realizacja Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera, usuwanie barier dla rozwoju gospodarki i polepszanie otoczenia dla biznesu. Niezbędne jest również dalsze pogłębianie Jednolitego Rynku, a w szczególności rynku cyfrowego, usług, pracy oraz energii. Komisarz zapewnił, że działania UE będą dalej realizować politykę „flexicurity” (czyli modelu elastycznego bezpieczeństwa zatrudnienia).

Zdaniem Wiceprzewodniczącego KE stan finansów publicznych Europie poprawia się, zarówno w odniesieniu do wysokości deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Ożywienie gospodarcze ma przynosić korzyści wszystkim obywatelom w Europie, stąd Unia Europejska kładzie nacisk na tzw. wzrost inkluzywny.

Komisarz – Valdis Dombrovskis, odniósł się również do oceny sytuacji gospodarczej Polski. Wzrost gospodarczy w Polsce trwa (na poziomie 3%), stopa bezrobocia spada i jest niższa od średniej unijnej. Jeśli chodzi o konwergencję Polska wykonała największy skok wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Komisarz zauważył, że jedynie od strony podatkowej istnieją nadal pewne wyzwania, gdyż wzrasta deficyt budżetowy Polski. Wdrożenie rekomendacji dla Polski utrzymuje się na poziomie określanym jako „ograniczony postęp”. Jako problematyczne zostały zidentyfikowane przez Komisję Europejską zmiany w systemie emerytalnym (obniżenie wieku emerytalnego) oraz zbyt małe postępy w zakresie rozwoju inwestycji, które zdaniem KE należy pobudzić np. poprzez wykorzystanie funduszy UE.
Komisarz – Valdis Dombrovskis omówił również program pracy Komisji Europejskiej na 2017 r. Zadania KE na 2017 r. koncentrować się będą m.in. na ustanowieniu kar za pranie brudnych pieniędzy, wdrożeniu inicjatyw na rzecz poprawy wzrostu gospodarczego i inwestycji, poprawie przestrzegania przepisów dotyczących VAT przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także na wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego i sieciach energetycznych. Komisarz przypomniał, że Polska jest największym beneficjent wieloletnich ram finansowych.

W dyskusji posłowie prosili o informacje dotyczące: roli niezależnych rad fiskalnych w UE, możliwych zachęt dla państw członkowskich do wdrażania rekomendacji, możliwości poprawy stabilności strefy euro, sugestii dla Polski w kontekście perspektywy wejścia do strefy euro, aktualnej sytuacji gospodarczej w Grecji. Ponadto interesowały ich kwestie dotyczące bezrobocia wśród młodych, przedstawiali pozytywne rezultaty reformy systemu emerytalnego oraz systemu oświaty w Polsce, poparcie dla dialogu społecznego. Prosili o przedstawienie możliwych skutków Brexitu jako zagrożenia gospodarczego dla UE, polityki energetycznej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pakietu zimowego oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce.

17157799 174521693054966_286022366480750398_o

 

 

W Sejmie RP odbyła się wizyta samorządowców z powiatu rybnickiego

10 marca odbyła się wizyta w Sejmie RP samorządowców z powiatu rybnickiego - Wójta Gaszowic Pawła Bugdoła i Wójta Świerklan Tomasza Pieczki. Towarzyszył im przedstawiciel konsorcjum Firmy RDUCH-Czernica oraz Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego z Przemyśla, który podarował Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu replikę dzwonu Mieszka i Dobrawy. Dzwon ma niezwykły dźwięk! Jest poświęcony! Będzie wykorzystywany podczas obrad w Sejmie! Dla uspokojenia emocji!

17157837 174527026387766_869558704182020009_o

 

Magazyn śledczy Anity Gargas na temat Polskiego górnictwa i KWK "Krupiński"

W TVP 1 w programie "Magazyn śledczy Anity Gargas", emitowano w dniu 8 marca 2017 r. reportaż na temat polskiego górnictwa i KWK Krupiński!

Zapraszamy do oglądania! Poniżej link:

http://vod.tvp.pl/29392247/08032017

magazynledczy2

 

W Sejmie RP o Metropolii Śląskiej

W Dniu 8 marca 2017 r w Sejmie RP o Metropolii Śląskiej! Nasza odpowiedź na specyficzne problemy regionu! Długo oczekiwana ustawa - dla poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju Aglomeracji Śląskiej! Życzmy sobie powodzenie w realizacji tego projektu - powiedział poseł Jerzy Polaczek, sprawozdawca projektu ustawy.

 Zaplanowany porządek obrad 37. posiedzenia Sejmu RP w dniach 8-10 marca 2017 r. :

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=A515E6FF2C4C6AE3C12580DD002CF9A4

17159193 172865579887244_275422512088280378_o17097544 172865499887252_252861544209166068_o

17016904 172865793220556_2296808978603648540_o17218546 172883963218739_4381114353677544771_o

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook