Reklama

Dzień Matki 26 maj 2017 r

Wszystkim Mamom składamy serdeczne życzenia.🙂🌷 #DzieńMatki

18699731 10154312315832132_9098432507148282636_o

 

Rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 20 maja 2017 r w Ministerstwie Edukacji Narodowej Poseł na Sejm RP Przewodnicząca Komisji ds.Unii Europejskiej Izabela Kloc prowadziła rozmowę z Minister Marzeną Machałek o rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim. Przekazano  zaproszenie do wizyty w śląskich szkołach !

18699450 217714658735669_2904336049715499766_o18673281 217714655402336_5875188694525215532_o

 

O rozwoju regionów Polski

 O rozwoju regionów Polski w Sali Ministerstwa Rozwoju im. Grażyny Gęsickiej!

18623413 217245645449237_9069561485096622182_o18595243 217245635449238_1298032898468057190_o

18595475 217245642115904_74495558468319374_o

 

Spotkanie przewodniczących komisji ds. UE państw V4 w Bratysławie.

Poseł na Sejm RP Przewodnicząca Komisji ds.Unii Europejskiej Izabela Kloc uczestniczy w dniach 21-23 maja 2017 r. w Bratysławie w spotkaniu komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

* * *
22 maja 2017 r w Bratysławie! Grupa Wyszehradzka razem przeciwko przymusowej, automatycznej relokacji migrantów! Razem walczymy też o korytarze transportowe na osi Północ - Południe!

18588789 216727992167669_4600398329069371670_o18556932 216727995501002_3022160012922725796_o

18620987 216727998834335_2479391620300157590_o18699310 216728085500993_3219085685933333560_o

18589013 216760012164467_2229652679258058687_o

W Bratysławie trwają obrady Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej.
W posiedzeniu biorą udział: przewodnicząca komisji - poseł Izabela Kloc,
wiceprzewodniczący komisji - poseł Piotr Apel - Biuro Poselskie, poseł Lech Antoni Kołakowski oraz poseł Jan Mosiński. Ze strony Senatu na spotkaniu obradować będą – wiceprzewodniczący komisji Jarosław Obremski - Senator z Wrocławia - Senator z Wrocławia oraz senator Piotr Wach. W pierwszej części parlamentarzyści dyskutują o podwójnych standardach jakości żywności w Unii Europejskiej.#GrupaWyszehradzka #V4 #Sejm

 

Grupa Wyszehradzka silna i zwarta!

 

Czy wiesz co jesz? Podwójne standardy żywności w państwach Unii. Spotkanie przewodniczących komisji ds. UE państw V4 w Bratysławie.

 

 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B3C84DA4E8B3890EC125812900376A45

18595540 1868616436739816_7819716874911523574_o18673173 1868616490073144_2957940851269805320_o

18700756 1869081306693329_1307459290558701692_o

 

18738548 217201622120306_4389939028078244810_o

 

Z Wiceministrem Rozwoju Jerzym Kwiecińskim przygotowujemy dalsze działania dotyczące przyszłych inwestycji infrastrukturalnych na Osi Północ - Południe, o których rozmawiałam podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie! Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica Expres i Kanał Odra - Dunaj oraz Odrzańska Droga Wodna! Budujemy koalicję Krajów Europy Środkowo - Wschodniej dla tych przedsięwzięć i dobry klimat w Unii Europejskiej!


21 maja 2017 r w Bratysławie V 4! Nasza delegacja i Richard Horscik - przewodniczący z Węgier!

18671493 216392475534554_2496801157343434632_o18556901 216392472201221_8289701289049923191_o

18556668 216392502201218_9017663503649620963_o

 

Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej!

17 maja 2017 r spotkanie u Prezydenta RP i koncert w Teatrze Wielkim. 18 maja 2017 r obrady Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2017. To również okazja do rozmów indywidualnych o ważnych tematach: migracja, bezpieczeństwo energetyczne, które poruszałam z delegacją turecką i łotewską!

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=01BED17812269EFCC1258123006596B0

 

Głos Izabeli Kloc Przewodniczącej sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej podczas Szczytu Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej w Sejmie RP! #EUROWAW2017

 

18491468 1866895433578583_2182863112404035032_o

szczyt-eurowaw2017---spotkanie-z-prezydentem-rp 34680142156_o.view

 Rozpoczynamy Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej!

18556518 214670185706783_3655755240022526181_o18620663 214670409040094_7948161022482215871_o

18527112 214671009040034_1550923076678189349_o18556449 214671469039988_7709837312711698743_o

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook