Sprawowane funkcje parlamentarne i samorządowe :

 

Lata 1998-2002 – Sejmik Województwa Śląskiego;

Lata 2002-2005 – Rada Powiatu Pszczyńskiego;

 

Lata 2005-2007 – Poseł V kadencji Sejmu RP, sprawowała funkcje :

 • Członek Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”
 • Członek Komisji ds. Unii Europejskiej
 • Członek Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • Członek podkomisji stałej monitorowania wykorzystania środków unijnych
 • Przewodnicząca parlamentarnej grupy polsko-austriackiej
 • Wiceprzewodnicząca parlamentarnej grupy polsko-niemieckiej
 • Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego KP PiS ds. Polityki Regionalnej i Funduszy

 

Lata 2007-2011 – Poseł VI kadencji Sejmu RP, sprawowała funkcje :

 • Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • Członek Komisji Finansów Publicznych
 • Członek Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi
 • Członek podkomisji stałej monitorowania wykorzystania środków unijnych
 • Członek podkomisji stałej ds. Polityki Regionalnej
 • Członek podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy poszkodowanym w powodzi
 • Członek podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o województwie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1072) oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadał administracji publicznej w województwie (druk nr 1073)
 • Członek podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzrenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3408)
 • Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS odpowiedzialna za organizację seminariów i imprez ogólnopolskich

 

Po wyborach 2011 – Poseł VII kadencji Sejmu RP, sprawuje funkcje :

 • Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • Członek podkomisji stałej ds. Finansów Samorządowych
 • Członek podkomisji stałej ds. Polityki Regionalnej
 • Członek podkomisji stałej ds. Ustroju Samorządu Terytorialnego
 • Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Członek poselskiego Zespołu Strażaków
 • Przynależała do zespołu ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK
 • Przynależała do Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku
 • Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 • Członek Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Fundacji Akademia Samorządności

 

Po wyborach uzupełniających do Senatu 2014 – Senator VIII Kadencji Senatu RP

 • Członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 • Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Członek Komisji Ustawodawczej

 

Po wyborach 2015 – Poseł VIII kadencji Sejmu RP

 • Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej
 • Członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
 • Członek Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S 6 i S 11
 • Członek Parlamentarnego Zespołu do spraw Śląska
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 • Członek Polsko-Azerbejdżańskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej

 

Po wyborach 2019 – Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Członek grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)
 • Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)
 • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (DACP)
 • Zastępstwo Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI)
 • Zastępstwo Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej ASEAN (DASE)